Par mums

     Mums ir vairāk kā 25 gadu pieredze gaisa monitoringa staciju uzstādīšanā un tehniskajā apkalpošanā, vairāk kā 20 gadu pieredze automātisko meteoroloģisko staciju uzstādīšanā un tehniskajā apkalpošanā, liela pieredze dažādu kompleksu inženiertehnisko risinājumu izstrādāšanā. Pirms firmas ENVILAT izveidošanas, darbiniekiem šī pieredze iegūta strādājot Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultātē, LU Spektroskopijas problēmu laboratorijā, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā, Rīgas Domes Vides pārvaldes Gaisa monitoringa nodaļā, 17 gadus vadot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Tehnisko daļu, vairāk kā 5 gadus vadot Zviedrijas firmas Seamless pārstāvniecību Latvijā, vadot vai piedaloties dažādos starptautiskos projektos. 

     SIA "ENVILAT" ir sadarbības partneri Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Kazahstānā,  Azerbaidžānā un citās valstīs. Laipni lūdzam pievienoties mūsu sadarbības partneru lokam un mēs labprāt palīdzēsim realizēt jūsu firmas intereses Latvijā, citās Eiropas Savienības, bijušā austrumu bloka un jaunattīstības valstīs.